Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Pļaviņas

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Pļaviņu vidusskola (reģistrācijas nr. 4513903465) aicina darbā - speciālās izglītības pedagogu (0,2 likmes).Atalgojums saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju. 

Atrašanās vieta : Pļaviņu vidusskola, Daugavas iela 101,  Pļaviņas, LV-5120, Aizkraukles novads

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • pieredze pedagoģiskajā darbā;
  • prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu vidusskolas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv, tālrunis uzziņām +371 29396188.

Pretendentiem jāpiesakās līdz