Mēnešalga:
763 eiro
Cits
Atrašanās vieta:
Aiviekstes pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicina darbā uzkopšanas darbu meistaru Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrā (profesijas kods 5153 04).

Prasības kandidātiem:

 • prasme lietot vienkāršus darbarīkus un inventāru;
 • prasmes veikt vienkāršus remonta darbus;
 • pārzināt un pielietot drošus darba paņēmienus;
 • ķēdes motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība.

Darba pienākumu apraksts:

 • veikt labiekārtošanas, labošanas, krāsošanas un remonta darbus Aiviekstes pagasta pakalpojumu centra teritorijā un PII “Jumītis” piederošajā teritorijā;
 • veikt sezonas darbus – zāles pļaušanu, lapu savākšana, sniega tīrīšana, koku un krūmu zāģēšanu, koku vainagu veidošanu, u.c. darbus;
 • uzturēt kārtībā rotaļu laukumu, sekot rotaļu laukuma konstrukciju stāvoklim;
 • veikt teritorijas labiekārtošanas darbus Aiviekstes pagastā esošajos kapos.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 763 eiro (pirms nodokļu nomaksas);
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • veselības apdrošināšanu.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze, iespējamais pretendenta pienesums nodaļas darbā);
 • īsas informācijas par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt:

 • klātienē, Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrā, 1. maija ielā 6, Pļaviņās, Aizkraukles novadā;
 • klātienē, Pļaviņu apvienības pārvaldē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, pirmdienās plkst. 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.00 un piektdienās plkst. 8.00 – 15.00;
 • sūtot pa pastu: Pļaviņu apvienības pārvalde, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5101;
 • sūtot uz e-pastu: plavinas@aizkraukle.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Kontaktpersona saziņai:

Aiviekstes un Vietalvas pagastu pakalpojumu centru vadītāja Giedre Zvirgzdiņa, telefona numurs saziņai +371 27826151.

Pretendentiem jāpiesakās līdz 2024. gada 15. martam.

Pretendentiem jāpiesakās līdz