Mēnešalga:
1150 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs

Jaunjelgavas apvienības pārvalde, reģ. Nr.90000020824, aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāju Jaunjelgavā

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, autoceļu būvniecība, tehniskais eksperts) vai nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas/pārvaldīšanas specialitātē;
 • vismaz viena gada pieredze īpašumu pārvaldīšanas/apsaimniekošanā, komunālo pakalpojumu nodrošināšanā vai līdzīgā darbā  un kolektīva vadīšanā; 
 • normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldību darbu, dzīvojamo māju pārvaldīšanu, komunālo sfēru un parādu piedziņas procesu pārzināšana; 
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; 
 • prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pārzināt un saprast īpašumu apsaimniekošanas/pārvaldīšanas aspektus un darbības, komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas procesus; izpratne par inženierkomunikāciju darbības principiem;
 • orientēties izpildshēmās un tehniskajos dokumentos;
 • labas komunikāciju prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas datorprasmes  MS Office (MS WORD, MSxcel).
 • namu pārziņa apliecība (vēlama).

 Galvenie darba pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt Komunālās nodaļas darbu;
 • organizēt komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumenerģijas piegāde
 • patērētājiem);
 • organizēt un nodrošināt pašvaldības iestāžu, privāto uzņēmumu un dzīvojamo māju ārējo komunikāciju tīklu apsaimniekošanu līdz  Pārvaldes piederības robežām, kuras noteiktas noslēgtajos līgumos.
 • koordinēt un vadīt avārijas situāciju novēršanu ārējās komunālajās  un nodrošināt ar tām saistīto objektu remontus piešķirtā finansējuma ietvaros;
 • veidot sadarbību un strādāt komandā ar citiem pakalpojumu centru, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem;
 • pieņemt lēmumus, pamatot tos  un sekot to izpildei;
 • strādāt ar normatīvajiem aktiem;
 • pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē;
 • prast veidot labu kontaktu ar apmeklētājiem;
 • atbilžu sagatavošana uz personu iesniegumiem, pretenzijām un sūdzībām, kas attiecas uz komunālo jomu un dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
 • izvērtēt  sava darba rezultātus un izdarīt nepieciešamos secinājumus.

 Piedāvājam: 

 • interesantu, radošu  un atbildīgu darbu; 
 • sociālās garantijas;
 • darba algu - 1150.00 euro mēnesī.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV),  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ieteicamas rekomendācijas no pēdējām divām darba vietām līdz 2022. gada 25. jūlija  plkst. 12.00  iesniegt personīgi Jaunjelgavas apvienības pārvaldē (klientu apkalpošanas telpā, ēkas 1. stāvā) vai sūtīt pa pastu uz adresi: Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Aizkraukles  novadā, LV-5134 vai elektroniskā veidā (dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) – dome@jaunjelgava.lv .

Pretendentiem jāpiesakās līdz