Mēnešalga:
1374 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skola, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Daudzeses pamatskola aicina darbā Latvijas un pasaules vēstures skolotāju.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Kontaktstundu skaits: 6

Darba algas likme - 1374 eiro

Galvenie darba pienākumi:

  • īstenot Latvijas un pasaules vēstures programmas apguvi pamatskolā;
  • nodrošinot diferencētu un individuālu atbalstu izglītojamajiem mācību satura apguvē;
  • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
  • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājam:

  • pēc pārbaudes laika darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi;
  • profesionālās kompetences pilnveides iespējas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

  • profesionālās darbības apraksts (CV);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt līdz 2024. gada 30. aprīlim klātienē, Daudzeses pamatskolā (“Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., darba dienās no pulksten 9.00 līdz 15.00), sūtot pa pastu: “Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., LV-5111, sūtot uz e-pastu: daudzesesskola@aizkraukle.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.


Pretendentiem jāpiesakās līdz