Mēnešalga:
1374 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skola, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Daudzeses pamatskola aicina darbā sociālo zinību skolotāju.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Kontakstundu skaits:

 • sociālās zinības – 5,
 • sociālās zinības un vēsture - 6

Darba algas likme - 1374 eiro

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024. gada 23. augustam.

Galvenie darba pienākumi:

 • īstenot mācību programmas apguvi pamatskolā,
 • nodrošinot diferencētu un individuālu atbalstu izglītojamajiem mācību satura apguvē,
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu,
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājam:

 • pēc pārbaudes laika darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi,
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē, Daudzeses pamatskolā (“Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.,  darba dienās no 9.00 līdz 15.00), sūtot pa pastu: “Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., LV-5111, sūtot uz e-pastu: daudzesesskola@aizkraukle.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz