Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidupe”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidupe” dibināts 2008. gadā.

Deju kolektīvs piedalījies deju kolektīvu skatēs un saņēmis augstu žūrijas vērtējumu. „Vidupes” darbības pamatā ir dejotprieks, vēlme pilnveidoties un pozitīva attieksme pret kultūras norisēm. Kolektīvs katru gadu apgūst jaunu deju repertuāru, bet ir dejas, kuras ir mīļas un tiek dejotas ilgāku laiku.

Deju kolektīvs aktīvi koncertē un priecē skatītājus gan tradicionālajos latvisko gadskārtu svētku sarīkojumos, gan ikgadējos pilsētas un novada svētkos, kā arī deju kolektīvu sadancošanās pasākumos. Pārstāvējis savu novadu Jonavā (Lietuva, 2013.g.), Podravske Sesvetes pašvaldībā (Horvātija, 2014.g., 2015.g.).

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā: otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00

Vadītājs: Jānis Reiters