Vietalvas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Zīle”

Sieviešu vokālais ansamblis „Zīle” dibināts 1981. gadā Vietalvas pagastā. Kolektīva repertuārā ir gan laicīgā, gan garīgā mūzika. Ansamblis koncertējis Latvijas novados un ārvalstīs. Ansamblis dalībniecēm kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, dzīves veidu, kas būtiski ietekmē ikdienu un svētkus.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Vietalvas pagasta pārvaldē: pirmdienās plkst. 18.00.

Vadītāja Sandra Paļčevska