Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

629

1

630

2

631

3

 

632

4

633

5

634

6

 

635

7

 

636

8

637

9

638

10

639

11

 

640

12

 

 

13

Par 19.12.2017.noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma (Nomnieka Nr.2006/297B/2017) pagarināšanu Valsts ieņēmumu dienestam, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā un 23.10.2017. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma (Nomnieka Nr.FM VID 2017/271) neturpināšanu

Noraidīts

 

641

14

 

642

15

 

643

16

 

644

17

 

645

18

 

646

19

 

647

20

 

648

21

 

649

22

 

650

23

651

24

652

25

653

26

 

654

27

 

655

28

656

29

657

30

 

658

31

659

32

 

660

33

 

661

34

 

662

35

 

663

36

664

37

 

665

38

666

39

667

40

 

668

41

 

669

42

670

43

671

44

 

672

45

 

673

46

 

674

47

 

675

48

 

676

49

 

677

50

 

678

51

679

52

 

680

53

 

681

54

 

682

55

 

683

56