Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

1

1.

 

2 2.

 

3 3.  
4 4.
5 5.

 

6 6.  
7 7.  
8 8.
9 9.
10 10.  
11 11.  
12 12.  
13 13.  
14 14.  
15 15.
16 16.
17 17.  
18 18.  
19 19.  
20 20.
21 21.  
22 22.  
23 23.  
24 24.  
25 25.  
26 26.  
27 27.  
28 28.  
29 29.  
30 30.
31 31.
32 32.
33 33.
34 34.
35 35.  
36 36.  
37 37.  
38 38.  
39 39.  
40 40.  
41 41.  
42 42.
43 43.  
44 44.  
45 45.  
46 46.
47 47.  
48 48.
49 49.
50 50.  
51 51.  
52 52.  
53 53.  
54 54.
55 55.  
56 56.
57 57.