apstiprina cenrdi skolās

Pēc Daudzeses pamatskolas, Pļaviņu  vidusskolas ar filiāli Odzienā un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas lūguma Aizkraukles novada dome apstiprināja šo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi par telpu un citu pakalpojumu nomu.  Tas būs spēkā no 2023. gada 1. jūnija.

No nomas maksas izglītības iestādēs tiek atbrīvotas:

Aizkraukles novada pašvaldības, tās iestādes un struktūrvienības, ja tās organizē pasākumus bez ieejas vai dalības maksas; skolu interešu izglītības pulciņu dalībnieki, skolēnu sporta pulciņu dalībnieki; sabiedriskā labuma organizācijas, ja tās organizē pasākumus bez ieejas vai dalības maksas; valsts institūcijas, ja tās organizē pasākumus bez ieejas vai dalības maksas; nekomerciālām darbībām, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās.

Pakalpojumu cenrādis skolās, ieskaitot 21 % PVN

Daudzeses pamatskolā:

 • aktu zāles noma (117,7 m2) – diennaktī 29,56 eiro;
 • ēdamzāles noma (99,20 m2) – diennaktī 24,91 eiro;
 • sporta zāles noma (655,50m2) – diennaktī 199,21 eiro;
 • ēdināšanas pakalpojums (ēdienreize) – pārtikas  produktu  izmaksu  apmērā, ņemot vērā mēneša vidējās izmaksas pēc kalkulācijas, piemērojot  koeficientu 2 un 21 % PVN.

Pļaviņu vidusskolā un tās filiālē Odzienā

Pļaviņās, Daugavas ielā 101:

 • mācību telpas noma ar aprīkojumu (49,3 m2) –2,28 eiro par stundu;
 • svinību zāles noma  (252 m2) – 8,62 eiro par stundu;
 • sporta zāles noma (420 m2) – 14,36 eiro par stundu;
 • telpas 1 m2 noma –  0,04 eiro par stundu.

Odzienā, skolas telpās:

 • svinību zāles noma (68,1 m2) – 1,46 eiro par stundu;
 • sporta halles noma (714,8 m2) – 15,35 eiro par stundu;
 • skolas ēkas noma (1018,1 m2) – 21,86 eiro par stundu;
 • telpas 1 m noma  – 0,024 eiro par stundu.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā: 

 • sarīkojumu zāles noma (192 m2) – 11,42 eiro par stundu;
 • mācību telpas noma (50 m2) – 2,98 eiro par stundu;
 • sporta zāles noma, izmantojot ģērbtuves (579,9 m2) – 34,51 eiro par stundu; 
 • sporta zāles noma, neizmantojot  ģērbtuves (510,9 m2) – 30,41 eiro par stundu;
 • gultas vietas izmantošana internātā Skrīveros, Daugavas ielā 85, bez gultas veļas – diennaktī 9,32 eiro, ar gultas veļu – 9,46 eiro.