Jauniešiem Projektu aktualitātes
finansējumu saņems desmit jauniešu projekti

Atbalstot Aizkraukles novada jauniešu ieceru realizēšanu, novada dome jau otro gadu pēc kārtas piešķīrusi finansējumu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Šogad šim mērķim budžetā paredzēti 3000 eiro. Vienas projekta ideja īstenošanai jaunieši varēja saņemt līdz 300 eiro lielu finansējumu.

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2023. gada 16. marta nolikumu Nr. 2023/5 “Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”, kura mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos, veicinot jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstību, šī gada 22. maijā tika sasaukta ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu par finansējuma piešķiršanu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu projektiem.

Komisija piešķīra finansējumu desmit Aizkraukles novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektiem.

Atbalstītās ieceres:

  • projektam “Laba vide, laba mūzika” piešķirti 286,66 eiro. Tajā paredzēts popularizēt brīvprātīgo darbu, Aizkrauklē labiekārtojot jauniešu garāžas teritoriju;
  • projekta “LiteraTūre” īstenotāji saņems 300 eiro. Paredzēts popularizēt grāmatu lasīšanu kā aizraujošu brīvā laika pavadīšanas veidu;
  • projektā “Saldais kumosiņš 2.0” ar 300 eiro finansējumu iecerēts veicināt jauniešu interesi par konditorejas jomu, pilnveidot zināšanas un prasmes;
  • projektā “Vācu valodai veltīts pasākums” 300 eiro tiks izlietoti vācu valodas popularizēšanai jauniešu vidū;
  • projektā “Saies” ar 300 eiro atbalstu tiks stiprināta jauniešu kopiena Skrīveros, veicinot un dažādojot līdzdalības iespējas Skrīveru jauniešu telpu apdzīvošanā;
  • projektā “Apkārt pasaulei savā virtuvē” par 300 eiro paredzēts rīkot kvalitatīvas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, izzinot pasaules dažādo kultūru ēdienus;
  • projektā “No sapņa līdz realitātei” ar 300 eiro atbalstu iecerētas motivējošas sarunas ar kādu atpazīstamu sportistu;
  • projektā “Ko vēsta rokraksts par tevi” 300 eiro tiks izlietoti, lai noorganizētu tikšanos ar grafoloģi skolēnu rokrakstu kā personības atklājēju izzināšanai;
  • projektā “Esi kustībā ‒ būsi vesels!” iecerēts īstenot ideju par deju meistarklases sarīkošanu jauniešiem, tam piešķirti 200 eiro;
  • projekta “A. Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes radošās telpas labiekārtošana un kolektīva saliedēšana” īstenošanai tiks izlietoti 295 eiro.

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv