Mēnešalga:
1152 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Sociālais dienests, Reģistrācijas nr: 40900012011

aicina darbā uz nenoteiktu laiku sociālo darbinieku atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem

Vakanto vietu skaits: 1 (viena likme)

Mēnešalga – 1152 euro.

Darba vieta: Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt informāciju, konsultācijas un atbalstu ģimenei, veikt ģimenes pirmreizējo izvērtēšanu, izvērtēt ģimenes sociālo funkcionēšanu, identificēt problēmas un apzināt resursus;
 • novērtēt apdraudējuma risku ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • sastādīt sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu, nepilngadīgo profilakses programmu;
 • piesaistīt speciālistus, nepieciešamos pakalpojumus un sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • veidot klientu lietas, nodrošinot sociālā gadījuma vadības procesu, regulāri novērtēt sociālā gadījuma vadības procesu un klienta sociālās situācijas izmaiņas;
 • veidot un piedalīties speciālistu komandās, starpinstitucionālās sadarbības grupās;
 • izvērtēt bāreņa un bez vecāku gādības palikušu jauniešu vajadzības un resursus;
 • administrēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vardarbībā cietušām personām u.c.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;   
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt paaugstinātos stresa apstākļos, prasme organizēt savu darbu;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju  un orientēties informācijas daudzumā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlama);

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);
 • CV - darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt sūtot uz e-pastu: soccentrs@aizkraukle.lv, ar norādi “Sociālais darbinieks Aizkrauklē” vai iesniedzot klātienē Aizkraukles novada Sociālajā dienestā Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā līdz 2023. gada 16. jūnijam.


Pretendentiem jāpiesakās līdz