Jauniešiem Projektu aktualitātes
jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Līdz šī gada 30. aprīlim Aizkraukles novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem var pieteikt savu ideju novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Projekts būs jāīsteno līdz šī gada 30. novembrim.

Atbalstot Aizkraukles novada jauniešu ieceru realizēšanu, pašvaldība jau otro gadu pēc kārtas ir paredzējusi finansējumu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa īstenošanai. Šogad šim mērķim piešķirti 3000 eiro.

Ja esi Aizkraukles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš iegūst izglītību kādā no Aizkraukles novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm vai kura dzīvesvieta ir deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, vari pieteikt savu ideju Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam.

Rakstīt, iesniegt un realizēt projektu vari viens vai kopā ar draugu vai domubiedru grupu.

Pievērs uzmanību trim lietām!

  1. Tava projekta ideja var būt:
  • neformālās mācīšanās pasākumu īstenošana vienaudžiem;
  • dažādas aktivitātes brīvā dabā;
  • aicinājums novada jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un kopā paveikt ko vērtīgu sabiedrības labā;
  • fiziskas aktivitātes, piemēram, atklāti treniņi jauniešiem, kuros jaunieši paši māca un rāda piemēru citiem, vai amatierturnīru rīkošana, pārgājieni, orientēšanās utt.;
  • digitālā darba ar jaunatni dažādošana vai vienaudžu izglītošana par un ap jautājumiem par digitālo vidi;
  • aktivitātes starpkultūru sadraudzības un sadarbības veicināšanai;
  • dažādas aktivitātes radošajai pašizpausmei, piemēram, radošās darbnīcās, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana, netradicionālās sporta spēles un citas;
  1. nolikums paredz, ka visas projekta aktivitātes ir jāīsteno pašvaldības administratīvajā teritorijā no maija beigām līdz 2024. gada 30. novembrim;
  2. svarīgi atcerēties, ka, īstenojot aktivitātes, tu un tavi domubiedri nedrīkst gūt ienākumus.

Katra projekta īstenošanai paredzēts piešķirt līdz 300 eiro. Pavisam novada pašvaldības budžetā jauniešu iniciatīvu īstenošanai ieplānoti 3000 eiro.

Lai piedalītos konkursā, pretendentam līdz 30. aprīlim jāiesniedz projekta pieteikums, tāme, īsa projekta idejas video prezentācija ar skaidrojumu par tā aktualitāti Aizkraukles novada jauniešu mērķauditorijai un īstenotāju pašu motivāciju šo projekta ideju īstenot. Pieteikumu varēs iesniegt elektroniski vai papīra formātā Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 11, 18. kabinetā.

Vairāk par konkursa norisi un kritērijiem vari uzzināt nolikumā. Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešama projekta pieteikuma veidlapa un tāme, kā arī likumiskā pārstāvja atļaujas veidlapa.

Sīkākai informācijai lūgums vērsties pie jaunatnes lietu speciālistes Līgas Kriškijānes, tālrunis +371 28335806, e-pasts: liga.kriskijane@aizkraukle.lv, vai jaunatnes darbiniekiem:


Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv