Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.04.2024.
  Fonds Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Sadarbības iestāde Lauku atbalsta dienests Projekta īstenotājs Aizkraukles novada pašvaldība Mērķis Sekmēt kvalitatīvu jaunaudžu kopšanu, attīstot meža ekosistēmu…
  Projekta programma Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs LL-00061 Projekta nosaukums "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV) Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība (LV) Aizkraukles novada pašvaldība (LV) Dobeles Pieaugušo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.12.2022.
  Fonds Atveseļošanas fonds Sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Projekta īstenotājs Aizkraukles novada pašvaldība Mērķis Palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku…
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.08.2022.
  ESF
  Projektu atbalsta Eiropas Sociālais fonds 100 procentu apmērā. Projekta kopīgais budžets ir 119 209 eiro.  Projekts tiek īstenots no 2017. gada 13. aprīļa līdz 2023. gada 1. jūnijam. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.08.2022.
  Projekta numurs - 3.3.1.0/20/I/020 Projekta īstenošanas periods no 11.08.2022. līdz 10.12.2023. Projekta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.07.2022.
  ESF
  Aizkraukles novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība. Projekts: “Rediscover the roots of regions” Projekta īstenošanas laiks: 14.05.2019-13.11.2021 (30 mēneši) Vadošais…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.06.2021.
  ESF
  Erasmus+ jaunieši īsteno vietējai sabiedrībai noderīgu projektu Šis gads ieviesis dažādas pārmaiņas, kurām jāspēj pielāgoties. Vairāku gadu garumā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola iesaistās starptautiskajos Erasmus+ projektos. Lai gan šogad situācija…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.05.2021.
  ESF
  Atjaunināts 21.11.2023. Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā…