Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda logo

Iluta Groza

Projektu vadītāja
iluta.groza [at] aizkraukle.lv
Mentālās veselības sarežģījumi Covid-19 laikā
Zumba
zumba
Pilates Koknesē, Bebros un Iršos