Statuss:
Īstenošanā
ESF
Eiropas Sociālā fonda logo

Ieva Rusiņa

Projektu vadītāja
ieva.rusina [at] aizkraukle.lv
Mentālās veselības sarežģījumi Covid-19 laikā