pārdod ipašumus

Aizkraukles novada pašvaldība izsolē pārdod vairākus nekustamos īpašumus un kustamo mantu.

Izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

Pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli:

Pašvaldība par brīvu cenu pārdod kustamu mantu:

Ar visām izsolēm un par brīvu cenu pārdodamajiem īpašumiem iespējams iepazīties sadaļā “Pašvaldība” – “Īpašumi” – “Par brīvu cenu pārdodamie īpašumi” un "Izsoles".