Statuss:
Noslēdzies
INTERREG logo

Programma

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam.

Projekts

LLI-296 “Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”.

Projekta akronīms

“Potenciāla attīstība”

Projekta īstenošanas laiks

01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris

Biržu rajona pašvaldības pārvalde (LT), www.birzai.lt

Projekta partneris

Aizkraukles novada pašvaldība(LV), www.aizkraukle.lv

Projekta mērķis

Uzlabot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi, palielinot sociālās telpas aprīkojumu un iedzīvotāju iesaisti sociālajās aktivitātēs. Lai šo mērķi sasniegtu, tiks radītas jaunas sabiedriskas pulcēšanās vietas Biržos un Aizkrauklē: Birži iegūs jaunu Bērnu rotaļu laukumu A.Daugavieša parkā, savukārt Aizkrauklē tiks iekārtoti āra trenažieru sporta laukumi.

Plānotas projekta aktivitātes

1. Uzlaboti dzīves apstākļi un vide nelabvēlīgās kopienās:

  • Izveidots jauns bērnu spēļu laukums;
  • Izveidoti 5 āra trenažieru laukumi;

2. Veicināta ciešāka sadarbība starp iesaistīto pašvaldību pilsoņiem:

  • Apmācības/prakses pasākumi iedzīvotājiem Lietuvā ( 3 semināri un 2 praktiskā apmācība);
  • Apmācības/prakses pasākumi iedzīvotājiem Latvijā ( 3 semināri un 2 praktiskā apmācība);
  • Ģimeņu sporta/videi draudzīgs pasākums Lietuvā un Latvijā;
  • Kopienu sporta/videi draudzīgs pasākums Latvijā.

Projekta sasniedzamie rādītāji

  • 6 semināri un 4 praktiskās apmācības Lietuvā un Latvijā
  • 2 jaunas sociālās telpas, kas izveidotas Lietuvā un Latvijā

Kopējās projekta izmaksas

177 839,95 EUR ( ERAF līdzfinansējums151 163,96 EUR)

Partnera izmaksas

79 659,63 EUR ( ERAF līdzfinansējums 67 710,69 EUR)

Projektu līdzfinansē

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam,

www.latlit.eu ; www.europa.eu;

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv
Interreg logo LAtvija - Lietuva
āra trenažieri
Interreg logo LAtvija - Lietuva
Interreg logo LAtvija - Lietuva
ģimenes dienas afiša