Statuss:
Īstenošanā
ERAF un REACT EU logo

Projekta numurs3.3.1.0/20/I/020

Projekta īstenošanas periods no 11.08.2022. līdz 10.12.2023.

Projekta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu degradētajā Skolas ielas teritorijā, Aizkraukles novadā, uzlabojot vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo uzņēmējdarbības vides un satiksmes infrastruktūru, veicinot darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību un sekmējot kvalitatīvas un sakārtotas infrastruktūras izveidi.

Mērķa sasniegšanai plānotās projekta darbības:

 • Skolas ielas pārbūve 0.364 km (tehniskais projekts “Skolas ielas pārbūve”);
 • apgaismojuma pārbūve Skolas ielā;
 • lietus kanalizācijas izbūve Skolas ielā;
 • ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve;
 • stāvlaukumu izbūve;
 • būvuzraudzība ielu pārbūves darbiem (neattiecināmās izmaksas);
 • autoruzraudzība ielu pārbūves darbiem (neattiecināmas izmaksas).

Projekta plānotie rezultāti - sakārtota Skolas ielas teritorija, radītas 14 jaunas darbavietas un uzņēmuma investīcijas 30 000.00 euro apmērā, 0,1 ha platībā sakārtota degradētā teritorija.

Plānotās projekta izmaksas ir 651 269.31 eiro (attiecināmās izmaksas 477 045.43 eiro), ERAF fonda atbalsta apjoms projektam ir 286 227.00 eiro. Projekta īstenošanas ilgums ir 16 pilni mēneši.

Plānotās projekta izmaksas:

 • Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 12 627.66EUR
 • Pašvaldības finansējums - 178 190.77 EUR
 • Publiskās attiecināmās izmaksas: 477 045.43 EUR
 • Publiskās neattiecināmās izmaksas: 174 223.88 EUR
 • Kopējās projekta izmaksas: 651 269.31 EUR

Dzintars Grundšteins

Nodaļas vadītāja vietnieks
dzintars.grundsteins [at] aizkraukle.lv
Aizkrauklē atjaunos Skolas ielu
skolas iela no drona
shēma ielas apbraukšanai
skolas iela
Uzsāk Skolas ielas asfaltēšanu
skolas iela