Statuss:
Noslēdzies
LV_BY_Programmas logo

Programma: Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Projekts: “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” Nr. ENI-1-031

Akronīms: “Care Closer 2 Home”

Projekta īstenošanas laiks: 08.11.2019. – 08.05.2022. (30 mēneši) Projekta vadošais partneris: Aizkraukles novada pašvaldība(LV), www.aizkraukle.lv

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt konceptu “Aprūpe tuvāk mājām” – programmas teritorijai unikālu atbilstoša piedāvājuma izveidi un labi koordinēta sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Koncepcijā iekļauti vairākas Programmas darbības jomas jauninājumi - jaunas integrētas pakalpojumu paketes, nodrošinot, ka aprūpi iespējams saņemt tuvāk mājām: 1. Integrēta dienas aprūpes pakalpojuma pakete personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecāka gadu gājuma cilvēkiem, kas ļauj strādājošajiem ģimenes locekļiem atstāt savu radinieku ar funkcionāliem traucējumiem pie profesionāļiem un neformālajiem aprūpētājiem dienas laikā sociālās aprūpes iestādē kamēr viņi atrodas savā darba vietā. 2. Mājas aprūpes pakete personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecāka gadu gājum cilvēkiem, kas ļauj viņiem dzīvot mājās nevis pārcelties uz Sociālās aprūpes institūciju un saņemt alternatīvu palīdzības veidus mājās – mājas aprūpes un īstumiņa aprūpes pakalpojumus.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Izstrādāti, apstiprināti un ieviesti 12 jauni sociālās aprūpes pakalpojumi (2 integrētie dienas aprūpes pakalpojumi, 2 mājas aprūpes pakalpojumi, 7 jauni SCS atbalsta pakalpojumi, 1 koncepcija “Aprūpe tuvāk 2 mājām”);
  • Tiks uzlaboti vismaz 6 esošie pakalpojumi;
  • Organizētas apmācības sociālās aprūpes darbiniekiem un sociālā aprūpes centra iemītniekiem;
  • Renovēti sociālās aprūpes centri un iegādāts aprīkojums.

Projekta īstenošanas teritorija: Sociālais aprūpes centrs “Pļaviņas”, Pļaviņu apvienības pārvalde, Aizkraukles novada pašvaldība.

Projekta izmaksas: € 369 959.60 (Eiropas Savienības finansējums € 3329636.00)

Partnera izmaksas: € 252 616.90 (Eiropas Savienības finansējums € 227355.2)

Projektu finansē: Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Aizkraukles novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

https://europa.eu/

Programmas logo
Līdzfiansē Eiropas Savienība
telpas pēc remonta
Līdzfiansē Eiropas Savienība
Programmas logo
LV_BY_Programmas logo
Sociālais aprūpes centrā “Pļaviņas” ierīkots jauns lifts
Aizkraukles novadā īsteno vērienīgus projektus
Noslēdzies projekts sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošanai