Statuss:
Īstenošanā
Interreg Latvija-Lietuva logo

Programma

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam.

Projekts

Projekts Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi"

Projekta akronīms

Living Rivers

Projekta īstenošanas laiks

01.01.2021. – 30.06.2023. (24 mēneši)

Vadošais partneris

Aizkraukles novada pašvaldība, https://www.aizkraukle.lv/lv

Projekta partneri

Aizkraukles novada pašvaldība, https://www.aizkraukle.lv/lv

Kauņas rajona pašvaldības administrācija, https://www.kaunorajonas.lt/en

Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, https://www.krs.lt/

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Projekta aktivitātes

 1. Mediju un tūrisma profesionāļu tūres.
 2. Pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, tūrisma un kultūras speciālistiem uz partneru teritorijām, lai dotu iespēju apgūt projekta partneru labāko praksi.
 3. Reklāmas video potenciālajiem apmeklētājiem par upju krastu pilsētām Kačerginė, Zapyškis, Kulautuva, Vilkija Lietuvā un Koknese, Jaunjelgava Latvijā.
 4. Jauno mākslinieku rezidence Latvijā un jauno fotogrāfu rezidence Lietuvā, lai piesaistītu tūristu uzmanību esošajiem un jaunajiem tūrisma galamērķiem ar radošām izpausmēm un radīto darbu ekspozīcijām.
 5. Dažādi kultūras pasākumi.
 6. Starptautiska konference par ūdens tūrismu.
 7. QR kodu sistēmas izveide kalpos kā ceļvedis pastaigu ekskursijās Kačerginė, Zapyškis, Kulautuva, Vilkija, Koknesē un Jaunjelgavā.
 8. Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā izpēte. Iegūtā vēsturiskā informācija par tirdzniecības laiku Daugavā tiks izmantota virtuālās realitātes tūrisma stendiem, tūrisma informācijas punktam un tūrisma ekskursijām.
 9. Laivu parka vietas izveide blakus Kokneses viduslaiku pilsdrupām un Kokneses parkam, un eksponātu izbūve - seno ūdens transportlīdzekļu paraugi - plosts, vienkocis, kravas platforma (strūga), kas kalpos kā brīvdabas estrāde.
 10. Ērtu atpūtas vietu izveide Daugavas otrajā krastā - blakus Staburagam Jaunjelgavas novadā.
 11. Minerālūdens strūklakas izveide Kulautuvā.
 12. Informatīvie stendi Latvijā un informācijas kiosks Lietuvā.

Projekta sasniedzamie rādītāji

Apmeklētāju skaita pieaugums par 9000 projekta partneru teritorijās.

Kopējās projekta izmaksas

590 149,67 euro (tajā skaitā 501 627,21 euro ERAF finansējums)

Partnera izmaksas

371 919.91 euro (tajā skaitā 316 131.92 euro ERAF finansējums)

Projektu līdzfinansē

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

www.latlit.eu ; www.europa.eu;

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

INTERREG logo
INTERREG logo
Vizuālais noformējums projekta publicitātei
Ugunskura vietas un nojumes Seces pagastā
baznīca ar Interreg logo
piestātnes atklāšana
afiša - mākslinieku pleners
Saules taka - afiša
glezno Kokneses pilsdrupās
Kori uzstājas zem jumtiņa
Plosts Daugavā
plenērs
foto plenērs
metenes fotografē
Datums 29. jūnijs, 2023
Laiks18.00
Atrašanās vietaKoknese, Kokneses viduslaiku pilsdrupas

Līgojam pa Pēteriem

Kokneses pilsdrupās 29. jūnijā no pulksten 18.00 līdz 22.00 notiks divi koncerti – izzinošs pasākums “Līgojam pa Pēteriem” ar …